"


25.000,00 € από την Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Καστοριάς για το Τ.Ο.Ε.Β. Βασιλειάδας.


Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες, για το έργο "Επισκευή αντλιοστασίου

άρδευσης Βέργας με την προμήθεια και αντικατάσταση των απαιτούμενων υλικών", αρχικού προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ.

Η δαπάνη χρηματοδοτήθηκε από τους ΚΑΠ του 2024.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ