"


ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

KOΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΕΝΤΡΑ» - ΚΑΣΤΟΡΙΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: sentranews.gr 

Α.Φ.Μ. 072556156 

Δ.Ο.Υ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

Μητροπόλεως 51 - Τ.Κ. 52 100 - Kαστοριά 

Τηλέφωνα: 24670.26233 

e-mail: sentra@otenet.gr ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 070871810000 

Νόμιμος Εκπρόσωπος – Διευθυντής  :  KOYΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Διευθυντής Σύνταξης: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ

Διαχειριστής και Δικαιούχος του ονόματος τομέα (domen naime): ΚΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ