"

1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός "Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Κούπας Κοινωνικής και Επιστημονικής Θεματολογίας"


«1ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “ST3dM. Τρισδιάστατος Σχεδιασμός Κούπας Κοινωνικής και Επιστημονικής Θεματολογίας”» σχολικού έτους 2018-2019,


που προκηρύσσει το ΕΔΙΦΕΤ – Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για μαθητές/τριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας του Εργαστηρίου Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την εισαγωγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας STEΑM (Science-Technology-Engineering-Art-Mathematics) στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αξιοποιείται ως κίνητρο για τη δημιουργία ενός σχεδίου μίας καθημερινής κούπας, με σκοπό τόσο την κατάρτιση των εκπαιδευτικών επάνω στην χρήση 3d εκτυπωτή στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την εφαρμογή του από μαθητές/τριες.
Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να εισάγει τους μαθητές/τριες στην χρήση 3d εκτυπωτή όσο και να τους ευαισθητοποιήσει σε κοινωνικά και επιστημονικά ζητήματα που προωθούνται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών.
Η υλοποίηση του ανωτέρω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:
•    Η συμμετοχή και η ενημέρωση των μαθητών/τριών να πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης με τη Δ/νση και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολείων, οι οποίοι αποφασίζουν την ημερομηνία και ώρα υλοποίησης των δραστηριοτήτων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο συγκεκριμένου/ων διδακτικών αντικειμένων ή προγράμματος/ων.
•    Η συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική.   
•    Η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.  
•    Να μην υπάρχει ουδεμία δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς). 
•    Τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.
•    Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού. 
•    Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού θα υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού   
•    Να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια των διαγωνισμών.
Τέλος προτείνεται, ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες του Δημοτικού σχολείου που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό να επιβραβευτούν όλοι και όλες, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής σε αυτή την ηλικιακή περίοδο δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις μεταξύ των παιδιών, για την αποφυγή δημιουργίας αισθήματος απόρριψης ως προς την καλλιτεχνική τους έκφραση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο ΕΔΙΦΕΤ – Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τηλέφωνο: 2310-998035 και 6977179801 (κ. Πολάτογλου Χαρίτων), στο e-mail: edifet@auth.gr και στην ιστοσελίδα: http://edifet.web.auth.gr/.
Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και μαθητές όλων των βαθμίδων.
Βασικό στόχο του Διαγωνισμού αποτελεί η είσοδο νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ταυτόχρονη ανάπτυξη ενός διαθεματικού πλαισίου ένταξης τους.
Σκοπός των διαγωνιζομένων είναι η τρισδιάστατη σχεδίαση μίας θεματικής κούπας. Τα θέματα αφορούν τις διακηρύξεις του ΟΗΕ για το 2019 και ειδικότερα:
•    Οι ομάδες του Δημοτικού θα πρέπει να μελετήσουν τα τοπικά γλωσσικά ιδιώματα της περιοχής τους, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν ένα ανάγλυφο σε μία κυλινδρική κούπα δεδομένων διαστάσεων.
•    Οι ομάδες του Γυμνασίου θα πρέπει να αναγνωρίσουν μία σημαντική διαφωνία που υπάρχει μεταξύ των μελών της ευρύτερης κοινωνίας που ζουν και να την προσεγγίσουν εφαρμόζοντας αρχές της μετριοπάθειας.
•    Οι ομάδες του Λυκείου θα πρέπει να μελετήσουν τα οφέλη της χρήσης του φυσικού αερίου στην περιοχής τους, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν εξ' ολοκλήρου μία κούπα ελεύθερου σχεδίου.
Υπάρχει δωρεάν εισαγωγική επιμόρφωση 3d σχεδίασης για όσους εκπαιδευτικούς συμμετέχουν.

Ο ηλεκτρονικός φάκελος της υποψηφιότητας περιλαμβάνει τα αρχεία:
1.     Αρχείο τρισδιάστατου σχεδίου.(.stl)
2.    Παρουσίαση (ppt,pptx,odp} των σταδίων και της πορείας του project.
3.    Συμπλήρωση τυποποιημένου φύλλου

Η αξιολόγηση του φακέλου αφορά :
•    25% Καλλιτεχνική απόδοση
•    25% Ερευνητική διαδικασία και τεκμηρίωση της πρότασης.
•    25% Εκπαιδευτική αξιοποίηση.
•    25% Παρουσίαση (Αισθητική, ψηφιακά εργαλεία και Μέσα κ.α.).

Σημαντικές ημερομηνίες
Δήλωση Συμμετοχής: 1-30 Νοεμ6ρίου 2018
Έναρξη Webinars 30 design : 20 Ιανουαρίου 2019
Αποστολή ηλεκτρονικού Φακέλου : 12 Απριλίου 2019

Πηγή: edu.klimaka.gr


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ