"

 


 


15ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Βιολογίας-30η Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας

15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) 2019 για μαθητές/τριες της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑ.Λ. της χώρας που προκηρύσσει η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων (ΠΕΒ) για 15η συνεχή χρονιά.


O Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ), που διεξάγεται σε σύνδεση με τη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (International Biology Olympiad - IBO), έχει ως σκοπό την επιλογή και την ανάδειξη ταλαντούχων μαθητών/τριών της χώρας που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τη Βιολογία. 
Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας.
Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να δοκιμάσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, αλλά και να συμμετάσχουν στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας.
Οι τέσσερις (4) μαθητές/τριες με τις υψηλότερες επιδόσεις στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας (ΠΔΒ) θα συμμετάσχουν στην 30η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO), όπου θα αποκτήσουν μια εξαιρετική εμπειρία με την επαφή τους με ομοίως διακριθέντες/είσες μαθητές/τριες από 60 (περίπου) χώρες και σε περίπτωση που διακριθούν με πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο αντίστοιχα) αποκτούν τη δυνατότητα εγγραφής σε Πανεπιστημιακά τμήματα, εφόσον για την εισαγωγή τους σε αυτά, η Βιολογία περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου [Ν. 3194/2003 (Α΄267) και τροποποίησή του με τον Ν. 4342/2015 (Α΄143) και την παρ. 1 του άρ. 53 του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83)].

Δικαίωμα συμμετοχής στον ΠΔΒ και την ΙΒΟ έχουν μόνο οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε Γενικό Λύκειο και ΕΠΑ.Λ. της χώρας και ακολουθούν το πρόγραμμα του Ελληνικού Εθνικού Απολυτηρίου.
Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή στον ΠΔΒ και στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας δεν απαιτείται η γνώση ξένης γλώσσας.

Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (ΠΔΒ) θα διεξαχθεί σε τρεις (3) φάσεις
1η ΦΑΣΗ
Η πρώτη (1η) φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας θα διεξαχθεί το Σάββατο, 09 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ.
Η εξεταστέα ύλη για την πρώτη (1η) φάση του ΠΔΒ περιλαμβάνει:
Α. Για τους μαθητές της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου:
Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Α΄ Λυκείου:
Κεφ. 1 «Από το κύτταρο στον οργανισμό»
Κεφ. 3 «Κυκλοφορικό σύστημα»
Κεφ. 9 «Νευρικό σύστημα»
Κεφ. 12 «Αναπαραγωγή - Ανάπτυξη» (εκτός από τις παραγράφους: Σχηματισμός πλακούντα, Ανάπτυξη του εμβρύου)
Β. Για τους μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου:
Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Β΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:
Κεφ. 1 «Χημική σύσταση του κυττάρου»
Κεφ. 2 «Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής»
Κεφ. 3 «Μεταβολισμός»
Κεφ. 4 «Γενετική»
Γ. Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου:
Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών:
Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»
Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»
Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»
Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»
Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»
Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (εκτός από την ενότητα «Η παραγωγή της πενικιλίνης αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία της Βιοτεχνολογίας»)
Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (εκτός των παραγράφων «Εμβόλια» και «Αντιβιοτικά»)
Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»
Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:
Κεφ. 1 οι ενότητες 1.3, 1.3.1, 1.3.2 και 1.3.3
Κεφ. 2 οι ενότητες 2.2, 2.2.1, 2.2.2 και 2.2.4 εκτός από τη ρύπανση του εδάφους και την ηχορύπανση
Κεφ. 3 οι ενότητες 3.1, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 και 3.2
Η πρώτη (1η) φάση του διαγωνισμού, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων [Υ.Α. Φ.251/37802/Α5/03-03-2016 (Β΄ 698)], θα διενεργηθεί στα κατά τόπους Λύκεια ή Γυμνάσια, που θα οριστούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Εξεταστικά Κέντρα και θα διαρκέσει τρεις (3) ώρες.
Σημειώνεται πως η στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει από εθελοντές/ντριες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα απασχοληθούν χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019.
Η δήλωση συμμετοχής γίνεται από κάθε μαθητή/τρια χωριστά μόνο για την τάξη φοίτησής του/της, με τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας - δήλωσης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ (www.pdbio.pev.gr). Στη φόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, η τάξη φοίτησης, το σχολείο και η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας. Κάθε μαθητής/τρια υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του/της και γραπτώς στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείου μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.
Στη συνέχεια, κάθε σχολείο θα πρέπει να αποστείλει συγκεντρωτική κατάσταση μέχρι τη Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019 με τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, τάξη φοίτησης και σχολείο): α) στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (στους/στις υπεύθυνους/νες για Διαγωνισμούς - Ολυμπιάδες) και β) στην Οργανωτική Επιτροπή του ΠΔΒ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdbpev(ΣΤΟ)gmail.com ).
Η σύνθεση και η επιλογή των θεμάτων, καθώς και η αξιολόγησή τους, θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Θεμάτων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2019 της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων με την ευθύνη Επιστημονικής Επιτροπής.

ΒΡΑΒΕΙΑ - ΕΠΑΙΝΟΙ
Στους/στις τρεις (3) πρώτους/ες μαθητές/τριες κάθε τάξης θα δοθεί Βραβείο. Στους/στις είκοσι τέσσερις (24) πρώτους/ες μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου, στους/στις δώδεκα (12) πρώτους/ες μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου και στους/στις δώδεκα (12) πρώτους/ες μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου θα δοθεί έπαινος.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι μαθητές/τριες της Α΄ Λυκείου κρατούν τον βαθμό τους μέχρι τη συμμετοχή τους στην πρώτη (1η) φάση της Β΄ Λυκείου και μπορεί να προσμετρηθεί για την απόκτηση δικαιώματος συμμετοχής στη δεύτερη (2η) φάση. Στην περίπτωση που ο βαθμός της Α΄ Λυκείου είναι μεγαλύτερος από τον βαθμό της Β΄ Λυκείου, τότε ο τελικός βαθμός στη Β΄ Λυκείου προκύπτει από τον συμψηφισμό (50/50) των βαθμών
Δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη (2η ) φάση αποκτάται από τους:
α) δώδεκα (12) μαθητές της Β΄ Λυκείου που έλαβαν έπαινο και
β) επιπλέον αποκτούν δικαίωμα οι μαθητές/τριες που έχουν Μ.Ο. βαθμολογίας Α΄ και Β΄ τάξης μεγαλύτερο ή ίσο με τον/την τελευταίο/α προκριθέντα/είσα της Β΄ Λυκείου:
Οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου που αποκτούν το δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη (2η) φάση μπορούν να διαγωνιστούν είτε απευθείας στη δεύτερη φάση (2η) φάση του ΠΔΒ 2019 είτε της επόμενης χρονιάς ΠΔΒ 2020, παρακάμπτοντας την πρώτη (1η) φάση της χρονιάς εκείνης. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και θα δηλωθεί ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων από τους/τις μαθητές/τριες, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων της 1ης φάσης.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δεύτερη (2η ) φάση αποκτούν οι 24 πρώτοι μαθητές της Γ΄ τάξης.
Σε όλες τις τάξεις στους/στις προκριθέντες/είσες συμπεριλαμβάνονται και όσοι/ες ισοβάθμησαν με τον/την τελευταίο/α προκριθέντα/είσα.
Λεπτομέρειες για το πλεονέκτημα διάκρισης στην ιστοσελίδα του ΠΔΒ: www.pdbio.gr

2η ΦΑΣΗ

Η δεύτερη φάση (2η) του διαγωνισμού θα διεξαχθεί στην Αθήνα την Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019, σε χώρο που θα ορίσει η Οργανωτική Επιτροπή του διαγωνισμού. Σε αυτή τη φάση θα συμμετάσχουν
Σε αυτή τη φάση θα συμμετάσχουν
α) οι είκοσι τέσσερις (24) πρώτοι μαθητές της Γ΄ Λυκείου,
β) οι μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου που απέκτησαν το δικαίωμα αυτό στην πρώτη (1η ) φάση του ΠΔΒ 2018 ως μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου τότε (και τώρα μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου). Δεν μπορούν να συμμετάσχουν όσοι/ες χρησιμοποίησαν το δικαίωμα επιλογής και συμμετείχαν στη δεύτερη (2η) φάση του ΠΔΒ 2018, όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και
γ) όσοι/ες από τους/τις μαθητές/τριες της Β΄ Λυκείου με την καλύτερη βαθμολογία, που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του ΠΔΒ 2019 και έχουν το δικαίωμα επιλογής, δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, (όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο).
Η εξεταστέα ύλη για τη δεύτερη (2η) φάση του διαγωνισμού περιλαμβάνει:
Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών:
Κεφ. 1 «Το γενετικό υλικό»
Κεφ. 2 «Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας»
Κεφ. 4 «Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA»
Κεφ. 5 «Μενδελική κληρονομικότητα»
Κεφ. 6 «Μεταλλάξεις»
Κεφ. 7 «Αρχές και μεθοδολογία της Βιοτεχνολογίας» (όλο το κεφάλαιο)
Κεφ. 8 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική» (όλο το κεφάλαιο)
Κεφ. 9 «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και την κτηνοτροφία»
Σχολικό Βιβλίο Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας:
Κεφ. 1 «Άνθρωπος και υγεία» (όλο το κεφάλαιο)
Κεφ. 2 «Άνθρωπος και περιβάλλον» (όλο το κεφάλαιο)
Κεφ. 3 «Εξέλιξη» (όλο το κεφάλαιο)
Στη δεύτερη φάση θα εξεταστούν επιπλέον και κάποιες ενότητες από την ελληνική έκδοση του προτεινόμενου για τις Διεθνείς Ολυμπιάδες Βιολογίας βιβλίου των Campbell & Reece. Τα κεφάλαια και οι σελίδες στα οποία θα εξεταστούν οι μαθητές/τριες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο του διαγωνισμού.

3η ΦΑΣΗ

Στην τρίτη (3η) φάση του διαγωνισμού, θα λάβουν μέρος οι δώδεκα (12) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της 2ης φάσης και, αφού δεχθούν στοιχειώδη εργαστηριακή κατάρτιση, θα εξεταστούν σε εργαστηριακές τεχνικές και θα αξιολογηθούν συνολικά. Ο χρόνος και ο τόπος θα οριστεί μετά το τέλος της 2ης φάσης (και εντός του Απριλίου 2019).
Οι τέσσερις (4) πρώτοι/ες μαθητές/τριες της τρίτης (3ης) και τελικής φάσης του διαγωνισμού θα συγκροτήσουν την Ελληνική ομάδα συμμετοχής που θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα μας στη Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14-21/07/2019 στο Szeged της Ουγγαρίας.
Σημειώνεται ότι τα έξοδα μετακίνησης των μαθητών/τριων και στις τρεις (3) φάσεις του διαγωνισμού, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας Βιολογίας στο εσωτερικό της χώρας (προς και από τα διεθνή αεροδρόμια της χώρας), βαρύνουν αποκλειστικά τον/την διαγωνιζόμενο/η, δηλαδή θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Στην περσινή 29η Διεθνή Ολυμπιάδα Βιολογίας που διεξήχθη από 15 έως 22 Ιουλίου 2018 στην Τεχεράνη του Ιράν, η Εθνική Ολυμπιακή Ομάδα Βιολογίας, επέστρεψε με 3 χάλκινα μετάλλια. Αυτός ο διεθνής διαγωνισμός διεξάγεται από την IBO (International Biology Olympiad) και πραγματοποιείται εδώ και 29 χρόνια κάθε Ιούλιο σε διάφορες χώρες του κόσμου. Η Ελλάδα, μέσω της ΠΕΒ, συμμετέχει στην ΙΒΟ από το 2005 και είναι η όγδοη φορά τα τελευταία 9 χρόνια (και έβδομη συνεχόμενη) που πετυχαίνει διακρίσεις, με συνολικό απολογισμό 13 χάλκινα μετάλλια και 7 εύφημες μνείες.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες συνθήκες:
(α) η συμμετοχή μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών να είναι προαιρετική,
(β) οι γονείς ή οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,
(γ) δεν θα υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες (μαθητές/-τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία),
(δ) οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/-τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,
(ε) η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της ΠΕΒ σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουχών μαθητών/-τριών,
(στ) να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ οι απολογισμοί και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια των διαγωνισμών».

Περισσότερες πληροφορίες δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας: http://www.pdbio.gr .

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να επικοινωνούν στο e-mail: pdbpev@gmail.com ή στο τηλέφωνο 210-52.24.632 (Δευτέρα έως Πέμπτη, από 17:00 έως 20:00).

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Παρασκευή, 01 Φεβρουαρίου 2019: Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής για μαθητές/τριες.
Δευτέρα, 04 Φεβρουαρίου 2019: Όριο υποβολής Δηλώσεων Συμμετοχής των σχολείων στις Διευθύνσεις Δ.Ε.
Τρίτη, 05 Φεβρουαρίου 2019: Όριο ορισμού του εξεταστικού κέντρου από την οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημέρωση της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων στην ηλεκτρονική διεύθυνση pdbpev@gmail.com
Σάββατο, 09 Φεβρουαρίου 2019: Πρώτη (1η) Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2019.
Κυριακή, 17 Μαρτίου 2019: Δεύτερη (2η) Φάση του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολογίας 2019.
14-21 Ιουλίου 2019: 30η Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας (IBO) στο Szeged της Ουγγαρίας.

Ο Γενικός Γραμματέας
ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Πηγή: edu.klimaka.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ