"


Παρεμβάσεις από την ΠΔΜ – Τμήμα Μηχανολογικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν, άρση κατάπτωσης και καθαρισμό τεχνικών στην περιοχή Κοτύλης - Χρυσής .


Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,

με το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Τμήματος Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας  Καστοριάς συνεχίζονται.
Πιο συγκεκριμένα οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούσαν:

Άρση κατάπτωσης και καθαρισμό τεχνικών στην περιοχή Κοτύλης - Χρυσής.

Αντίστοιχες εργασίες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Η Περιφερειακή Αρχή με διαρκείς παρεμβάσεις ενισχύει την οδική ασφάλεια και βελτιώνει τις υποδομές συνδεσιμότητας και προσβασιμότητας της περιοχής, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα  την προστασία της ανθρώπινης ζωής.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ