"


Αιτήσεις για τηλεοπτική κάλυψη στις «λευκές περιοχές» του Δήμου Άργους Ορεστικού

 

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την πρόσβαση των κατοίκων των «Λευκών Περιοχών»

σε προγράμματα των Ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης Εθνικής εμβέλειας. Έτσι, καλούνται οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών του Δήμου, που έχουν πρόβλημα με το τηλεοπτικό σήμα, να υποβάλλουν την αίτηση τους έως τις 15.03.2023.

Οι κάτοικοι των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης (λευκές περιοχές) θα πρέπει: είτε να κάνουν οι ίδιοι αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://white-areas.gov.gr/ ή να απευθυνθούν στο ΚΕΠ.

«Λευκές περιοχές» στον Δήμο Άργους Ορεστικού έχουν χαρακτηριστεί οι ακόλουθες:

Άργος Ορεστικό:

 Ανθηρό

 Άνω Περιβόλιο

 Άργος Ορεστικό

 Διαλεκτό

 Ζευγοστάσιο

 Λάγκα

 Μελάνθιο

Ίωνας Δραγούμης

 Βογατσικό

 Γέρμας

 Νέο Κωσταράζι

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Για να καταθέσετε την αίτηση ψηφιακά, θα χρειαστείτε:

 Τους κωδικούς σας taxisnet

 Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για να καταθέσετε την αίτηση σε ΚΕΠ, θα χρειαστείτε:

 Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας

 Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ