"


ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ : Υπογράφηκαν συμβάσεις σημαντικών έργων

 

Δύο σημαντικές συμβάσεις έργων υπέγραψε ο δήμαρχος Νεστορίου

με τους αντίστοιχους αναδόχους.

Συγκεκριμένα υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Νεστορίου κ. Χρήστου Γκοσλιόπουλου και του εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρίας 'ΟΔΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ' κ. Ξενοφώντα Κοχλιάδη, σύμβαση ασφαλτόστρωσης ολόκληρου του εσωτερικού δικτύου του οικισμού των Κομνηνάδων. 

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ο αρχικός του προυπολογισμός είναι 360.000 ευρώ.

Το έργο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του, θα ολοκληρωθεί εντός του φθινοπώρου.

Νέο έργο στον οικισμό της Αγίας Άννας

Ο Δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος συνυπέγραψε την 2-9-22 με τον εργολήπτη κ. Γ. Μπίλλια σύμβαση αποπεράτωσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του οικισμού της Αγίας Άννας, αρχικού προϋπολογισμού 180.354,86 ευρώ.

Οι εργασίες από την πλευρά του αναδόχου πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ