"


Υπογραφή Ένταξης Πράξης «Κυκλοφοριακή αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου περιοχής ΟΤΕ και συμβαλλόμενων οδών στην Καστοριά»

 

Την ένταξη της Πράξης «Κυκλοφοριακή αναβάθμιση ισόπεδου κόμβου περιοχής ΟΤΕ και

συμβαλλόμενων οδών στην Καστοριά» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, κ. Γιώργος Κασαπίδης, σήμερα Παρασκευή 1 Απριλίου 2022. 

Η Πράξη, αφορά στη δημιουργία κόμβου προτεραιότητας των οδών Γράμμου, Μακαρίου και Αρίσταρχου με ταυτόχρονη διαμόρφωση των υπαρχόντων κλάδων των οδών Πυθαγόρα, Κατσώνη και Δημόκριτου που συμβάλλουν δευτερευόντως σε αυτόν. Η επιλέξιμη δαπάνη ανέρχεται σε 650.000,00€ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η Περιφερειακή Αρχή, σχεδιάζει και υλοποιεί έργα που βελτιώνουν τις οδικές υποδομές και μεγιστοποιούν την ασφάλεια των χρηστών, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ