"

"Ζεστό" χρήμα σε δύο ορεινούς Δήμους της Καστοριάς

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανεμήθηκαν 27.681.000,00 €

σε «μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους», μεταξύ αυτών και στην Καστοριά.

Υπογραμμίζεται ότι τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Δήμων, δεν πρόκειται, δηλαδή για κάποια επιπλέον πρόσθετη οικονομική στήριξη προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα κριτήρια κατανομής καθορίστηκαν βάσει γεωμορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενων με τη νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως εμφανίζεται στην απογραφή του 2011.

Ειδικότερα,

Α] Δικαιούχοι της κατανομής είναι

1) οι Δήμοι νησιών με πληθυσμό έως 5.500 κατοίκους, σύμφωνα με τον πραγματικό πληθυσμό της απογραφής του 2011,

2) οι Δήμοι που ορίζονται ως ορεινοί στο αρ.1 του ν.3852/2010, καθώς και οι Δήμοι με πληθυσμό έως 30.000 κατοίκους και με τουλάχιστον το 40 % των Κοινοτήτων τους να χαρακτηρίζονται ως ορεινές στο Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων και Οικισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.


Β) Από το συνολικό ποσό κατανομής:

1) ποσό ύψους 22.000.000,00 € κατανέμεται ισόποσα σε κάθε δικαιούχο Δήμο,

2) ποσό ύψους 5.681.000,00 € κατανέμεται αναλογικά σε κάθε δικαιούχο Δήμο βάσει του πληθυσμού του.

Τα χρήματα διατίθενται στους συγκεκριμένους Δήμους για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών τους δραστηριοτήτων.

Στο νομό Καστοριάς θα κατανεμηθούν χρήματα στους δήμους:

1. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 308.100,00

2. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ   ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 243.800,00 


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ