"


Έτοιμη προς χρήση η ψηφιακή εργαλειοθήκη Furmark®

Έπειτα από τη συνεχή επικοινωνία και αγαστή συνεργασία

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας, σας ενημερώνουμε ότι η ψηφιακή εργαλειοθήκη Furmark® είναι έτοιμη προς  χρήση.

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες γουνοποιοί μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις ένταξης  των γουνοποιητικών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Furmark® από το κάτωθι link: https://furmark.maglr.com/toolkit/home-page

Η εργαλειοθήκη του Furmark® αποτελείται από 13 ενότητες, όπου στην κάθε ενότητα εμπεριέχεται διαφορετικό αναλυτικό περιεχόμενο που εξηγεί λεπτομερώς το πρόγραμμα και παρέχει προς τον ενδιαφερόμενο επιχειρηματία/καταναλωτή εξασφαλίσεις οι οποίες  μπορούν να χρησιμοποιηθούν δημόσια. 

Ο πίνακας περιεχομένων της ψηφιακής πλατφόρμας του Furmark® περιλαμβάνει επίσης ενημερωτικά έγγραφα, FAQs (συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις), βιβλιοθήκη εικόνων και βίντεο, παρουσιάσεις, παραδείγματα και  ένα απλοποιημένο φυλλάδιο-οδηγό του προγράμματος. 

Είναι χρήσιμο και απαραίτητο, όλοι οι ενδιαφερόμενοι  να αλληλοεπιδρούν με το περιεχόμενο της ψηφιακής πλατφόρμας,  αφενός για να βεβαιωθούμε ότι έχουν ενημερωθεί και έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο Furmark®  και αφετέρου για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε, να αναλύσουμε και να γνωστοποιήσουμε το πρόγραμμα σε πολιτικούς, περιβαλλοντολόγους, μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταναλωτές.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ