"


Δήμος Καστοριάς : Τελική εκδήλωση CULTURE LANDS

 


Το Σάββατο 12 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η Τελική Εκδήλωση

του έργου “Culture Lands», που διοργανώθηκε από το Δήμο Καστοριάς, με τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Σάκη Ρήμου και των Εταίρων του έργου, Δήμος Φλώρινας (επικεφαλής Εταίρος), Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Δυτικής Μακεδονίας, Δήμος Berat και η ΜΚΟ “People and Ideas” από την αλβανική πλευρά.

Στην τελετή, την οποία επιμελήθηκε το Τμήμα Τουρισμού-Πολιτισμού του Δήμου Καστοριάς, παρουσιάστηκαν οι δράσεις και τα αποτελέσματα του διασυνοριακού αυτού έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους Ελλάδας και Αλβανίας.  

Κύριος στόχος του “Culture Lands” είναι να προάγει την πολιτιστική κληρονομιά και τα πολιτιστικά δίκτυα (Cultural Cross Boarder Network), συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της ελκυστικότητας ορισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων θα βελτιώσει τη συνολική ελκυστικότητα της διασυνοριακής περιοχής με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, την αυξημένη διεθνή προβολή και τη βελτίωση της γενικότερης εικόνας της περιοχής ως τουριστικού προορισμού, προϋποθέσεις για ένα βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή. 

Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προορισμών, προκειμένου να καταπολεμηθούν οι στάσιμες αναπτυξιακές τάσεις και οι χαμηλές προκλήσεις στον τομέα της τουριστικής δραστηριότητας που αντιμετωπίζονται σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ