"


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Δημιουργία Δομής Αποφοίτων

Στην ίδρυση Δομής Αποφοίτων του, προχώρησε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

αποσκοπώντας στην διασύνδεση με τους αποφοίτους του. (http://alumni.uowm.gr/).

Στόχος της Δομής είναι η ενδυνάμωση της σχέσης των αποφοίτων τόσο με το Ίδρυμα όσο και μεταξύ τους. Απώτερος στόχος, η δημιουργία μιας κοινότητας σε ζωντανή και συνεχή επικοινωνία, οι εμπειρίες, προτάσεις και ιδέες της οποίας είναι ιδιαίτερα πολύτιμες για την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Αποφοίτων θα πραγματοποιηθεί η πρώτη διαδικτυακή εκδήλωση, την Πέμπτη 18 Μαρτίου και ώρα 18:00, κατά την οποία θα παρουσιαστεί αναλυτικά η Δομή και θα ακολουθήσει μια εποικοδομητική συζήτηση.

Οι απόφοιτοι του Ιδρύματος αποτελούν μέρος της ιστορίας του, αλλά και πρεσβευτές αυτού τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ