"


3ο Νηπιαγωγείο και 2ο Δημοτικό επισφραγίζουν τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των 11 σχολείων του Δήμου Άργους Ορεστικού

 

Οι συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου Νηπιαγωγείου

και του 2ου Δημοτικού Σχολείου υπεγράφησαν την προηγούμενη εβδομάδα, μεταξύ του Δημάρχου Άργους Ορεστικού και της αναδόχου εταιρείας.

Με τα σχολικά αυτά κτίρια ολοκληρώνεται η λίστα των 11 σχολείων του Δήμου που εκσυγχρονίζονται και εναρμονίζονται με την πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων, απορροφώντας από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας το 45% περίπου του συνολικού προϋπολογισμού, για αντίστοιχα έργα σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Μέσα λοιπόν από αδιάκοπη δουλειά και αφοσίωση, ο Δήμος Άργους Ορεστικού εξασφαλίζει σύγχρονα και λειτουργικά σχολεία, φιλικά για το περιβάλλον, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.


Το σύνολο του προϋπολογισμού για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων του Δήμου Άργους Ορεστικού ανέρχεται στο ποσό των 4.300.000 € περίπου. Για το 3ο Νηπιαγωγείο ο προϋπολογισμός είναι 172.650 € περίπου και για το 2ο Δημοτικό Σχολείο 380.270 € περίπου.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ