"


Έγκριση Ένταξης Τεσσάρων (4) Νέων Μελετών, ύψους 970.000€ για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς

 


Την ένταξη και χρηματοδότηση τεσσάρων νέων μελετών έπειτα από εισήγηση   

του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλου και τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη, ενέκρινε με σχετική  απόφαση  του ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από   το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2020, ΣΑΜΠ 941. 

Πρόκειται για τέσσερις  (4) νέες μελέτες για την κατασκευή έργων, συνολικού προϋπολογισμού 970.000€

1.«Μελέτη για τη Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δικτύου Βυσσινιάς-Βιτσίου», προϋπολογισμού 270.000€

 2. «Μελέτη Αρδευτικού Δικτύου Ασπροκκλησιάς», προϋπολογισμού 260.000€ 

3. «Μελέτη για τον Εκσυγχρονισμό Αρδευτικού Δικτύου ΤΟΕΒ Καστοριάς: α) Αλιάκμονα, β) Κορομηλιάς-Κολοκυνθούς, γ) Κορεστείων», προϋπολογισμού 350.000€  

4. «Μελέτη για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων της Π.Ε. Καστοριάς», προϋπολογισμού 90.000€

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ