"


ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : Ανάκληση αδειών λειτουργίας 24 αθλητικών εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο της κατηγοριοποίησης ων Δημοτικών και Κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων

του Δήμου Καστοριάς και την χορήγηση άδειας λειτουργίας τους, ύστερα από έλεγχο που διενέργησε αρμόδιος μηχανικός προέκυψε ότι οι παρακάτω 24 αθλητικές εγκαταστάσεις δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις αδειοδότησης.

Αναλυτικά :

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ