"


Συνεχείς και καθοριστικές παρεμβάσεις της ΔΕΥΑΚ για τη φροντίδα της καθημερινότητας σε όλες τις περιοχές του Δήμου Καστοριάς


 

Κατασκευή νέου δικτύου ομβρίων υδάτων στη Μεσοποταμία
Αντικατάσταση αγωγού στον Κρανιώνα Κορεστείων
Καθαρισμός υδατοδεξαμενών σε Κλεισούρα, Λιθιά και Μεταμόρφωση
Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Κολοκυνθούς – Μεσοποταμίας
Αναβάθμιση και βελτίωση αντλιοστασίου λυμάτων της Πενταβρύσου
Εργασίες στο αποχετευτικό δίκτυο του Υψηλού
Καλλιέργεια πηγών,  υδρομάστευση για την ενδυνάμωση της πίεσης Μελισσότοπου
Εργασίες για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων στη Μεταμόρφωση
Καθαρισμός πρανών και κατασκευή φρεατίου στην Ιεροπηγή


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ