"


Ενημέρωση σχετικά με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη

Την ανθρώπινη διάσταση και τη σχέση εμπιστοσύνης των καταναλωτών με τα αγροτικά προϊόντα  της Δυτικής Μακεδονίας, έθεσε ως βασική προτεραιότητα για την αγροτική παραγωγή στην Περιφέρεια ο Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης σε εκπροσώπους επιχειρήσεων και παραγωγικών φορέων κατά τη συνάντηση που είχε μαζί τους.


Στο πλαίσιο της επανεκκίνησης της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, που επιχειρεί η νέα Περιφερειακή Αρχή, ο κ. Κασαπίδης μεταξύ άλλων παρουσίασε τους βασικούς οργανωτικούς άξονες αυτής, επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο της σήμανσης και της ταυτότητας για προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας.

Παράλληλα αναφέρθηκε και σε συνέργειες που οφείλει να αναπτύξει ο τομέας της γεωργίας με τους αντίστοιχους του τουρισμού και του πολιτισμού με δράσεις που όπως τόνισε, θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη.

Στη συνάντηση η Πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Αικατερίνη Δαδαμόγια, ανέπτυξε το σκοπό και την αρχή λειτουργίας της σύμπραξης, ενώ ορίστηκε και η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και των εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 στις 17:00μμ στο κτίριο της ΖΕΠ στην Κοζάνη.

Παρών και ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικής Ανάπτυξης κ. Βαβλιάρας Γιώργος, ο οποίος ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να συμμετέχουν στο σχεδιασμό και προγραμματισμό των εκθέσεων που θα λάβει μέρος η Περιφέρεια, ενώ ο Διευθυντής Ανάπτυξης της ΑΝΚΟ κ. Σιδηρόπουλος Αναστάσιος παρουσίασε σχέδιο σήματος και λογότυπου για την Δυτική Μακεδονία με στόχο την τελειοποίησή του πριν την αποδοχή και χρήση του σήματος ποιότητας από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη για την σήμανση των προϊόντων της Περιφέρειας.

Τέλος, όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη του σήματος ποιότητας θα εξειδικευτούν και θα ψηφιστούν από την Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, η οποία επίσης θα εγκρίνει τόσο το ετήσιο όσο και το μακροπρόθεσμο επιχειρησιακό σχέδιο του φορέα.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ