"


Νέο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και πιστοποίησης με τίτλο «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πιστοποίηση»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης  της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, θα υλοποιήσει Νέο πρόγραμμα  τηλεκατάρτισης και πιστοποίησης με τίτλο «Κατάρτιση σε βασικές δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πιστοποίηση». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους έχουν, έστω και ελάχιστη εξοικείωση με τους Η/Υ και επιθυμούν να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ σε βασικό επίπεδο (έως και 6 ενότητες) αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Δημόσιο. Το πρόγραμμα παρέχει:

-    Απεριόριστη χρήση πλατφόρμας τηλεκατάρτισης (χρήση από την αίθουσα Η/Υ του Κ.Ε.Κ. ή από τον προσωπικό  χώρο του εκπαιδευόμενου).
-    Τρεις (3) συμβουλευτικές εκπαιδευτικές συναντήσεις στο χώρο του ΚΕΚ
-    Απεριόριστη χρήση προγράμματος προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία τους.
-    Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης (6 ενότητες) και 1 δωρεάν επανεξέταση (ανά ενότητα).
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν 15 εκπαιδευόμενοι. Αιτήσεις συμμετοχής από 24 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου 2019 (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).
Κάθε εκπαιδευόμενος για την συμμετοχή στο πρόγραμμα (εκπαίδευση και πιστοποίηση) θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των:
-    110,00€ εφόσον είναι εργαζόμενος, (95,00€ σε περίπτωση εξόφλησης του κόστους με την εγγραφή)
-    90,00€ εφόσον είναι άνεργος, φοιτητής ή ΑμεΑ. (75,00€ σε περίπτωση εξόφλησης του κόστους με την εγγραφή)


Περισσότερες πληροφορίες για την μέθοδο υλοποίησης του  προγράμματος, το κόστος συμμετοχής και την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα www.easytraining.webnode.gr ή να επικοινωνήσουν με το Κ.Ε.Κ. στο τηλέφωνο 2467025388.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ