"


Υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Ποδοσφαιρικών Σωματείων, στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων


Όλα τα νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα υποχρεούνται να διατηρούν ειδικό μητρώο στην έδρα τους, με πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους, καθώς και το είδος και την έκταση των δικαιωμάτων που αυτοί κατέχουν.

Πραγματικός δικαιούχος θεωρείται το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία πραγματικά ανήκει ή τα οποία πραγματικά ελέγχουν μία εταιρική οντότητα.

Στις περιπτώσεις των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων (Σύλλογοι, Σωματεία, Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείας κλπ) ως πραγματικοί δικαιούχοι πρέπει να δηλωθούν οι  Πρόεδρος, Ταμίας και Γραμματέας του προσώπου, καθώς και διαχειριστής (άλλο πρόσωπο από τα προηγούμενα) εάν υπάρχει.

Η προθεσμία για την καταχώρηση των στοιχείων είναι 01/11/2019.
Ισχύει και για όλα τα Ποδοσφαιρικά Σωματεία της Ένωσης μας.Η καταχώρηση τυχόν αλλαγών στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων πρέπει να γίνεται εντός εξήντα (60) ημερών.

Τα υποχρεωτικά στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων που καταχωρούνται στην εφαρμογή είναι

ΑΦΜ
Ονοματεπώνυμο
ΑΔΤ
Διέυθυνση
Αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου
Διεύθυνση email

Είδος του δικαιώματος που κατέχει στην εταιρεία.

Η είσοδος στην εφαρμογή και η καταχώρηση των στοιχείων γίνεται μέσω των προσωπικών κωδικών taxisnet του νυν εκπροσώπου της εταιρείας, ο οποίος και θεωρείται ο υποχρέος προς καταχώρηση.

Σε περίπτωση μη δήλωσης, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 Ευρώ και τίθεται προθεσμία συμμόρφωσης. Σε περίπτωση περαιτέρω μη συμμόρφωσης, το πρόστιμο διπλασιάζεται

Για την ταχύτερη και  καλύτερη εξυπηρέτησή σας, απευθυνθείτε στο λογιστή σας ή σε όποιον  αναλαμβάνει τη φορολογική  και λογιστική ενημέρωση  του σωματείου σας.

Η προθεσμία της 01/11/2019 είναι  αυστηρή  και η  μη συμμόρφωση προς αυτήν επισύρει μεγάλα πρόστιμα.

Σας παραθέτουμε και τον παρακάτω σύνδεσμο για την καλύτερη ενημέρωσή σας.

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ