"


Σιάτιστα: Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου το Σάββατο

Κατάθεση Τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου το Σάββατο 31 Αυγούστου 2019

στον Ι.Ν. Αγ. Ελευθερίου Σιατίστης.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ