"

Η λειτουργία του ΠΕΚΑ (Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης) Δυτ. Μακεδονίας σε 24ωρη και 5ήμερη βάση


"Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε την λειτουργία του το ΠΕΚΑ (Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης) Δυτικής Μακεδονίας με σκοπό την πραγματοποίηση επιτοπίων ελέγχων στην ευρύτερη


περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και με στόχευση την καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, την ενημέρωση των εργοδοτών και των εργαζομένων για τις διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και την πάταξη της εισφοροδιαφυγής.

Προς εκπλήρωση των παραπάνω στόχων το ΠΕΚΑ Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργεί ως ελεγκτικός φορέας του ΕΦΚΑ επί 7ημέρου και επί 24ώρου βάσεως".

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΚΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΙΑΚΑΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ