"

Η 3η και 4η τροποποίησης της 1ης πρόσκλησης για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Σύμφωνα με τα αρ.πρωτ. 92042/04-06-2019 και 93126/05-06-2019 έγγραφα  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνουμε για την 3η  και 4η


Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων στήριξης –φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020


Για την 3η τροποποίηση:
http://www.kastoria.gov.gr/wp-content/uploads/2019/06/3%CE%97-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf

Για την 4η τροποποίηση:
http://www.kastoria.gov.gr/wp-content/uploads/2019/06/4%CE%97-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf
 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ