"


Αιτήσεις για τα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ και παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των δικαιούχων Παροχών της Αγροτικής Εστίας έτους 2019 και Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε Τρίτεκνες και Πολύτεκνες


Μητέρες έτους 2019 στα ΚΕΠ ξεκίνησε την Τετάρτη 5/6/2019 και θα τελειώσει την Δευτέρα 24/6/2019. Σημειώνουμε ότι φέτος, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων για τα προγράμματα κοινωνικού- ιαματικού τουρισμού, εκδρομών, δωρεάν παροχής βιβλίων και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου,

θα υποβληθούν και οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες. Επισημαίνουμε ότι, δεν υπάρχει η δυνατότητα να ενεργοποιούνται εκ των υστέρων οι μερίδες ασφαλισμένων, που επιθυμούν να εξοφλήσουν τις εισφορές τους προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι των προγραμμάτων ΛΑΕ, λόγω τεχνικών δυσκολιών.

Εάν δεν συμπεριλαμβάνονται στα μητρώα δικαιούχων, δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ έτους 2019.

Προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ :

1.Κοινωνικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές).

2.Ιαματικός τουρισμός (6ήμερες διακοπές και μέχρι 5 απλές λούσεις σε εγκαταστάσεις Υδροθεραπευτηρίων).

3.Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα(16ήμερες διακοπές)

4.Εκδρομικό πρόγραμμα με 4ήμερες εκδρομές.

5.Δωρεάν Παροχή βιβλίων.

6.Δωρεάν Παροχή εισιτηρίων θεάτρου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το «Παιδικό κατασκηνωτικό Πρόγραμμα» η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους δικαιούχους γίνεται απευθείας την στοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes-ypiresies).

Τα προγράμματα εφαρμόζονται σε όλους τους νομούς της χώρας και για τη συμμετοχή σε αυτά απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης από τους δικαιούχους στα ΚΕΠ. Εφ’ όσον ο αριθμός των αιτήσεων υπερβεί τον εγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων, θα διεξαχθεί κλήρωση με διαδικασία που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΑ.

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι των προγραμμάτων:
κοινωνικού ιαματικού τουρισμού, εκδρομικού προγράμματος και δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου, πρέπει να προσέλθουν από 10/7/2019 μέχρι και 6/9/2019 σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας για να παραλάβουν τα δελτία τους.

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 16/9/2019 τυχόν αδιάθετα δελτία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα έτους 2019 και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα δελτία των παροχών.

Οι κληρωθέντες για δωρεάν παροχή βιβλίων πρέπει να προσέλθουν από 10/7/2019 μέχρι και 30/9/2019 στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους για να παραλάβουν τα βιβλία τους.

Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα μετά την 7/10/2019 τυχόν αδιάθετα βιβλία και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των δικαιούχων, θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα συμβεβλημένα με το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους, σε δικαιούχους που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα και δεν κληρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων και των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν μέχρι τότε τα βιβλία τους.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ