"


Ειδικό Κέντρο Ημέρας για Alzheίmer θα αποκτήσει η Κοζάνη

Σύμφωνα με πληροφορίες, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020 η πράξη για τη σύσταση και λειτουργία Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Alzheίmer, με έδρα


την Κοζάνη. Δικαιούχος είναι η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ο Νέστωρ».

Συγκεκριμένα η πράξη αφορά στη σύσταση και λειτουργία Ειδικού Κέντρου Ημέρας για Alzheίmer (ανάπτυξη εξειδικευμένων υπηρεσιών για την υποστήριξη των πασχόντων από άνοια μέσω της ανάπτυξης Κέντρου Ημέρας), στην περιοχή της Κοζάνης, με παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών το οποίο θα λειτουργεί ως μονάδα ημερήσιας Θεραπευπκής φροντίδας ασθενών με Alzheίmer και άλλες συναφείς διαταραχές.

Το Κέντρο Ημέρας, θα έχει έδρα την Κοζάνη και θα εξυπηρετεί και την περιοχή των Γρεβενών, της Φλώρινας και της Καστοριάς. Θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, σε ενοικιαζόμενο χώρο. Σκοπός του Κέντρου Ημέρας είναι κυρίως η οργάνωση και εφαρμογή ομαδικών και ατομικών θεραπευτικών προγραμμάτων για τα άτομα με διαγνωσμένη νόσο Alzheίmer ή και άλλες μορφές άνοιας, που βρίσκονται στα αρχικά, μεσαία ή πιο προχωρημένα στάδια της νόσου. Στις ομάδες θα εφαρμόζονται καθημερινά εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα, με στόχο τη νοητική ενδυνάμωση των ασθενών, την κινητοποίησή τους και τη διατήρηση των δεξιοτήτων και των επικοrvωνιακών ικανοτήτων τους για όσα το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην πρόληψη, την πληροφόρηση, την εκπαίδευση και την ψυχολογική υποστήριξη των συγγενών των ανοϊκών ασθενών, καθώς και στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε Θέματα σχετικά με την άνοια. Στο ημερήσια πλάνο είναι η συστηματική παρακολούθηση των ασθενών μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών, η απασχόλησή τους σε δραστηριότητες, η κοινωνικοποίησή τους, η επίλυση ιατρικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και νομικών προβλημάτων τους, η επικοινωνία με τις οικογένειές τους, η ψυχολογική υποστήριξή τους και ιδιαίτερα η προσπάθεια μείωσης του βάρους της οικογένειας για την βελτίωση ποιότητας ζωής των ίδιων και των ασθενών τους.

Η στελέχωση του Κέντρου Ημέρας για ασθενείς με άνοια περιλαμβάνει τις εξής ειδικότητες:

-Νευρολόγος ή Ψυχίατρος

-Ψυχολόγος

-Κοινωνικός Λειτουργός

-Ειδικός Θεραπευτής (ΕργοΘεραπευτής/Λογοθεραπευτής)

-Φυσιοθεραπευτής 1 Γυμναστής

-Νοσηλευτής

-Διοικητικός Υπάλληλος

Σε επίπεδο αναμενόμενων αποτελεσμάτων, το έργο πρόκειται να συμβάλει στη δημιουργία ενός Κέντρου Ημέρας που θα παρέχει ευρύτερες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Επίσης, το έργα θα συμβάλλει στην αξιοποίηση και περαιτέρω εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ποιοτική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, καθώς Θα δημιουργηθούν μόνιμες Θέσεις εργασίας επιστημονικού και μη προσωπικού, και τέλος, θα συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών παροχής ψυχικής υγείας. Με λίγα λόγια, η παραμονή των ασθενών στο Κέντρο Ημέρας θα επιτρέπει τη βελτίωση παραμέτρων της ζωής της οικογένειας σε ότι αφορά τις σχέσεις της με τον ασθενή και τη νόσο του, και αυξάνει τις πιθανότητες για παραμονή του ασθενούς στους κόλπους της οικογένειας, πράγμα σημαντικά για τον ασθενή. Επίσης, άμεσα ωφελούνται οι εργαζόμενοι στον τομέα της ψυχικής υγείας, καθώς με την ανάπτυξη του έργου θα δημιουργηθούν νέες Θέσεις εργασίας.

Το κόστος της ανάπτυξης και λειτουργίας του ανωτέρω Κέντρου Ημέρας, Θα καλυφθεί από πόρους των Π.Ε.Π. με τις προύποθέσεις αξιολόγησης και έγκρισης των πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται κατά προσέγγιση για 18 μήνες, στο ποσό των 300.00 ευρώ με βάση την έγκριση σκοπιμότητας, ενώ για τα 2 (δυο) χρόνια λειτουργίας του ανωτέρω Κέντρου Ημέρας,  ο προϋπολογισμός ανάγεται στα 400.000 ευρώ.

Πηγή: kozan.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ