"


Εκλογές 2019: Υποχρεωτική η Άσκηση του Εκλογικού Δικαιώματος - Ποιοι εξαιρούνται

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και βάση σχετικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ γνωστοποιείται ότι εν όψει της διεξαγωγής

των Δημοτικών, Περιφερειακών, Κοινοτικών και Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και των τυχόν επαναληπτικών, η  άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 51 παρ. 5 του Συντάγματος και του άρθρου 6 παρ. 2 της εκλογικής νομοθεσίας (π.δ. 26/2012).


Συνεπώς όλοι οι εκλογείς υποχρεούνται την 26η Μαΐου να προσέλθουν στις κάλπες  και να ψηφίσουν. 

Δικαιολογημένα δεν θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα α) όσοι θα βρίσκονται στο εξωτερικό
, οι οποίοι όμως οφείλουν να εφοδιαστούν με σχετικά δικαιολογητικά (εισιτήρια κ.λ.π.), από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημέρα της ψηφοφορίας βρίσκονταν στο εξωτερικό β) όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους, οι οποίοι δεν υποχρεούνται να προβούν σε καμία ενέργεια γ)  υπάλληλοι του δημοσίου και στρατιωτικοί, νπδδ κ.λπ. οι οποίοι λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση άδειας μετάβασης στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος και δ) για λόγους υγείας.

δ)Ειδικότερα, για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 116 του ν.3852/2010, δεν είναι υποχρεωτική η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και σε όσους κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιομέτρων από το εκλογικό τμήμα στο οποίο υποχρεούνται να ψηφίσουν. Θα πρέπει όμως να παρουσιαστούν την ημέρα των εκλογών στο δήμο του τόπου διαμονής τους και να εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς υπάρχουν συνολικά υπάρχουν 149 εκλογικά τμήματα (34 ενιαία και 115 διπλά), όπου οι Καστοριανοί εκλογείς καλούνται να ψηφίσουν. Το σύνολο των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους είναι 62.810.

Στα ίδια εκλογικά τμήματα μαζί με τους βασικούς εκλογείς θα ψηφίζουν οι ετεροδημότες, οι κοινοτικοί εκλογείς καθώς και οι στρατιωτικοί.

Ψηφίζουν όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους Εκλογικούς Καταλόγους είτε είναι στους Βασικούς καταλόγους, είτε στους Κοινοτικούς, είτε στων Ετεροδημοτών.

Επισημαίνεται ότι οι ετεροδημότες και οι στρατιωτικοί που ψηφίζουν με τις ειδικές καταστάσεις, ψηφίζουν μόνο για Ευρωεκλογές, ενώ οι Κοινοτικοί, δηλαδή οι κάτοικοι του εξωτερικού που ζουν στην Ελλάδα, ψηφίζουν και στα Α εκλογικά τμήματα (Περιφερειακές-Ευρωεκλογές) και στα Β (Δημοτικές-Κοινοτικές)

Όσοι έχουν παραλειφθεί από τους εκλογικούς καταλόγους χωρίς να έχουν στερηθεί το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν να ψηφίσουν αφού πάρουν σχετική βεβαίωση από το Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένοι.

Προς διευκόλυνση των ψηφοφόρων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΠΕ Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr), σύνδεσμος (link) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου καθένας μπορεί να ενημερωθεί για το Πού Ψηφίζει καθώς και για το Πλήθος των Σταυρών Προτίμησης που έχει το δικαίωμα να βάλει στο ψηφοδέλτιο ώστε να είναι έγκυρο.

Την ημέρα των εκλογών θα υπάρχουν υπάλληλοι στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς για οποιαδήποτε ενημέρωση των πολιτών και επίλυση τυχόν προβλημάτων της διαδικασίας στα τηλ. 2467350390, 2467350270 και 2467350287.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ