"


Δήμος Καστοριάς: Συνεδρίαση για τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών


Με πρόσκληση του Δημάρχου Καστοριάς κ. Αγγελή Ανέστη, συνήλθε στις 8 Μαΐου 2019, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου κ. Στούμπα Αντωνίου, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο

Καστοριάς, με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών.
 
Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν τα μέλη του ΣΤΟ Δήμου Καστοριάς που αποτελείται από τους εκπροσώπους της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καστοριάς, της Αστυνομικής Δ/νσης Καστοριάς, της Δ/νσης Δασών Καστοριάς, του Στρατού, της ΔΕΥΑΚ, των εθελοντικών Συλλόγων, της ΕΤΑΚ, αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου μας καθώς και  πρόεδροι Τ.Κ. Δήμου Καστοριάς.

Ο Αντιδήμαρχος, υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας κ. Στούμπας  Αντώνιος, αναφέρθηκε στις ενέργειες του Δήμου Καστοριάς για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών (αποκατάσταση ανεξέλεγκτων χωματερών, πρόσληψη ατόμων για πυροπροστασία, καθαρισμός  κ.α.).

Στη συνέχεια, έγινε διαλογική συζήτηση, εντοπίστηκαν προβλήματα και ελλείψεις, ανατέθηκαν συγκεκριμένες δράσεις για επίλυση αυτών και ελήφθησαν αποφάσεις, προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον τομέα ευθύνη τους, σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών της Γ.Γ.Π.Π., τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.
 
Από όλους τους συμμετέχοντες επισημάνθηκε η αναγκαιότητα λειτουργίας του Σ.Τ.Ο., καθώς μέσω αυτού εξασφαλίζεται η έγκαιρη συνεργασία και ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από κάθε είδους καταστροφή με  στόχο την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Καστοριάς.
 
Η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε, αφού δόθηκαν οδηγίες και προτάσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς, που αφορούσαν τις υπαίθριες και δασικές πυρκαγιές καθώς και η αναγκαιότητα σύνταξης Σχεδίων Οργανωμένης Απομάκρυνσης Πολιτών.
   
Τέλος, ο αντιδήμαρχος, κ. Στούμπας Αντώνιος, ευχαρίστησε τους εκπροσώπους των Υπηρεσιών,  των Φορέων, διαβεβαιώνοντάς τους ότι με την συνεργασία όλων θα διασφαλιστεί με τον καλύτερο τρόπο η αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και επισήμανε τη σημασία της πρόληψης, ώστε να αποφεύγονται δυσάρεστες καταστάσεις.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ