"


Ευχαριστήριο του Νηπιαγωγείου Δισπηλιού για τη δωρεά ενός υπολογιστή


Τα νήπια και οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Δισπηλιού ευχαριστούν θερμά την εταιρεία Δ.Τ.Σ. ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ Α.Ε. του κου. Δίτσιου Ναούμ, για τη δωρεά

ενός (1) ηλεκτρονικού υπολογιστή ο οποίος τοποθετήθηκε στην αίθουσα του α’ τμήματος του Νηπιαγωγείου και θα βοηθήσει στην εξοικείωση των νηπίων με τις νέες τεχνολογίες, όπως αναφέρεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ).

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου
Τσακίρη Δέσποινα
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ