"


Δήμος Καστοριάς: Ενημέρωση για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Για πληρέστερη ενημέρωση επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.4442/2016 και  της  ΚΥΑ 16228/2017) σας γνωρίζουμε ότι:


   1. Για την ίδρυση νέας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης από τον Δήμο η οποία έχει ισχύ πέντε μήνες και στη συνέχεια εφόσον είμαστε έτοιμοι υποβάλλουμε γνωστοποίηση, η οποία επέχει θέση άδειας λειτουργίας.

Δηλαδή όταν μια οικονομική δραστηριότητα πληροί τις νόμιμες απαιτήσεις λειτουργίας της εγκατάστασης, και είναι καθόλα έτοιμη να ξεκινήσει την δραστηριότητά της, με τους κωδικούς της Γ.Γ.Π.Σ (taxisNet) υποβάλλει την γνωστοποίηση της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας  https://notifybusiness.gov.gr

   2. Όταν έχουμε μεταβολή στοιχείων σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος η οποία είχε αδειοδοτηθεί με το προηγούμενο καθεστώς (άδεια λειτουργίας), γίνεται νέα γνωστοποίηση και στη συνέχεια επιλέγουμε μεταβολή (π.χ. για την γνωστοποίηση για χρήση μουσικής).

   3. Πότε γίνεται μεταβολή :

-Αλλαγή ιδιοκτήτη ή φορέα (αλλαγή κάποιων στοιχείων φορέα, μεταβίβαση επιχείρησης

-Αλλαγή ή προσθήκη δραστηριότητας

-Προσθήκη μουσικής ή μουσικών οργάνων

-Προσθήκη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου

-Προσθήκη πώλησης αλκοόλ

   4. Σε περίπτωση μεταβίβασης αδείας (αλλαγή φορέα), προσθήκης ή αλλαγής δραστηριότητας απαιτείται η έκδοση από τον Δήμο επικαιροποιημένης βεβαίωσης εγκατάστασης πριν την ολοκλήρωση διαδικασίας γνωστοποίησης.

  5.  Παράβολο απαιτείται μόνο σε νέα γνωστοποίηση , προσθήκη ή αλλαγή δραστηριότητας

  6.  Η επιχείρηση που έχει υποβάλλει γνωστοποίηση με χρήση μουσικής ,εάν επιθυμεί μπορεί να αιτηθεί από τον Δήμο την παράταση ωραρίου μουσικής σύμφωνα με σχετική κανονιστική απόφαση , ώστε να μπορεί να κάνει χρήση ωραρίου μουσικής πέραν καθορισμένου ωραρίου ( μέχρι τρείς η ώρα τους καλοκαιρινούς μήνες και μέχρι δύο τους χειμερινούς).

  7.  Η άδεια μουσικής ή μουσικών οργάνων έχει καταργηθεί.

  8.  Όσοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν στην επιχείρησή τους πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας να φροντίζουν πριν τη λήξη του να ανανεωθεί.

Δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση της επιχείρησης με την διαδικασία γνωστοποίησης , εάν έχει λήξει το πιστοποιητικό πυροπροστασίας.

    Οι νέες επιχειρήσεις που δεν είναι υποχρεωμένες στην έκδοση πιστοποιητικού, υποχρεούνται να έχουν βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας.

  9.  Για όλες τις περιπτώσεις απαιτείται να υπάρχει δημοτική ενημερότητα (γνωστοποίηση, μεταβολές, άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής).

  10.  Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης όπως μη υποβολής γνωστοποίησης, μη γνωστοποίησης χρήσης μουσικής, επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  11.  Επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανήματα αυτόματης πώλησης-παρασκευής-πώλησης τροφίμων απαιτείται να προβούν στην διαδικασία γνωστοποίησης χωρίς να απαιτείται παράβολο και βεβαίωση εγκατάστασης.

    12. Για την παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, πρατήρια άρτου και καφεκοπτεία υποβάλλεται γνωστοποίηση χωρίς καταβολή παραβόλου και χωρίς βεβαίωση εγκατάστασης.

   13.  Για την πώληση τυποποιημένων τροφίμων και ποτών, ενδεικτικά παγωτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα, υποβάλλεται γνωστοποίηση χωρίς παράβολο και χωρίς βεβαίωση εγκατάστασης.

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης  – Τμήμα Αδειοδοτήσεων Δήμου Καστοριάς στα τηλέφωνα 2467351154 και 2467351155 και email: nikspanidis@kastoria.gov.gr, rotsikasfanis@gmail.com.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ