"


Δήμος Καστοριάς: 6η Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για σήμερα Δευτέρα


Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 και ώρα 13:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς


(αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε έκτακτη συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

«Επικύρωση Πρακτικού της κοινής σύσκεψης των εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, που θα μετέχουν στις επικείμενες Ευρωεκλογές, καθώς και των επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων Δημάρχων και Περιφερειαρχών, ή εκπροσώπων τους, που θα μετέχουν στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές στις 26 Μαΐου 2019 και τυχόν επαναληπτικών».

Η συνεδρίαση αυτή κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω των επικείμενων Ευρωεκλογών και Αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.: 24923/4-4-2019 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 1166/Β΄/08-04-2019) με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο  των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Τόμου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ