"


ΟΑΕΔ: Τα προγράμματα για επαγγελματίες που είναι «ανοιχτά» για αιτήσεις

Ο ΟΑΕΔ έχει ανοικτά, σε πλήρη ανάπτυξη, 11 προγράμματα, τα οποία καλούνται, οι επαγγελματίες, να τα αξιοποιήσουν ανάλογα με τον κλάδο και τις ανάγκες της επιχείρησης.

Αυτό σημείωσε η διοικητής του ΟΑΕΔ, κα. Μαρία Καραμεσίνη σε ενημερωτική συνάντηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Η ίδια συμπλήρωσε: «δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε ένα δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του» ενώ ο πρόεδρος του επιμελητηρίου κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε τη σημασία που έχουν τα προγράμματα ενεργούς απασχόλησης του οργανισμού για την επίτευξη των στόχων του επιμελητηρίου στην στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Η κα. Καραμεσίνη, αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων και ειδικότερα του προγράμματος δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας τονίζοντας προς τους επαγγελματίες ότι «αυτή τη στιγμή, ο ΟΑΕΔ έχει ανοικτά, σε πλήρη ανάπτυξη, 11 προγράμματα, τα οποία καλείστε να τα αξιοποιήσετε ανάλογα με τον κλάδο και τις ανάγκες της επιχείρησης. Ο ΟΑΕΔ έχει υπόψη του τη μεγάλη κρίση που πέρασαν, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν σφοδρά και πολλές έκλεισαν χωρίς να ευθύνονται οι ίδιες.

Όπως είπε η ίδια, σήμερα έχουμε την αγωνία να αντικρίσουμε την «επόμενη μέρα» αυτών των επιχειρήσεων. Τρέχουμε εναλλακτικά μοντέλα απασχόλησης. Ένα από αυτά είναι και το πρόγραμμα χρηματοδότησης 5.000 ανέργων του ΟΑΕΔ, πρώην αυτοαπασχολουμένων, οι οποίοι είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα εξαιτίας της κρίσης. Τώρα μπορούν να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας. Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία σε ένα δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Ήδη έχουν υποβληθεί 1.700 αιτήσεις ένταξης. Τα κονδύλια είναι από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας που κατέθεταν στον ΟΑΕΕ οι ασφαλισμένοι (10 ευρώ με την εισφορά), ο οποίος από το 2015 έπαψε να μειώνεται για να πληρωθούν συντάξεις».

Η συνολική δαπάνη του προγράμματος θα ανέλθει έως το ποσό των 80 εκ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από πόρους των δύο κλάδων του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτων Απασχολουμένων. Για το 2019 διατίθενται 30 εκ. ευρώ.

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ


Η κ. Καραμεσίνη επεσήμανε τους όρους εισδοχής στο πρόγραμμα, κυριότεροι των οποίων είναι:

-Οι αυτοαπασχολούμενοι να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι μήνες πριν τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως 6/8/2018.

– να μην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξάμηνο που προηγείται της δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/8/2018 έως 6/2/2019.

– να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/2/2019 και μετά.

-Στο πρόγραμμα δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι κάτω από όρους.

– να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για ένα τουλάχιστον έτος.

– να έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον ΕΦΚΑ και να είναι ενήμεροι µε τους όρους της ρύθμισης.

-Όσοι τυχόν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν σε προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα, και παραμένουν ενήμεροι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος, εφόσον είναι συνεπείς ως προς τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

– να έχουν υποβάλει επιχειρηματικό σχέδιο.

-Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα μήνες. Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις

τους για άλλους τρεις μήνες. Ωστόσο αν η επιχείρηση πάει καλά μπορεί να χρηματοδοτηθεί εκ νέου.

Ποσά επιχορήγησης:

α) έως 12.000 ευρώ για ατομικούς επιχειρηματίες/επιτηδευματίες (ατομικές επιχειρήσεις) και µέλη νομικών οντοτήτων µε ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως 9.000 ευρώ/ανά µέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως 8.000 ευρώ/ανά µέλος νομικών οντοτήτων που συμμετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Τα ποσά μπορούν να φτάσουν μέχρι και τις 36.000 ευρώ,

-Αποκλείονται οι ΑΕ

-Τα ποσά επιχορήγησης είναι αυτοτελώς ακατάσχετα έναντι τρίτων.

Πηγή: e-dimosio.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ