"


Κατάλογος συμμετεχόντων στο "Νυφοπάζαρο" του 2019 στην Καστοριά

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΓΙΑ ΤΗ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΝΥΦΟΠΑΖΑΡΟ ΤΗΣ  25-4-2019


Από τον α/α  1 έως και 56 το απαιτούμενο τέλος είναι 100€  η θέση , ενώ από τον α/α 57 έως 86 το απαιτούμενο τέλος είναι 30€.

Είναι δυνατή η κατάθεση του τέλους συμμετοχής σε λογαριασμό του Δήμου Καστοριάς που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα ΙΒΑΝ: GR02 0110 3720 0000 3725 4001 391 και Τράπεζας Πειραιώς GR65 0172 2480 0052 4800 3809 986 με την αιτιολογία ¨Νυφοπάζαρο 2019¨.

Επισημαίνουμε ότι δεν χορηγείται έγκριση συμμετοχής  χωρίς  δημοτική ενημερότητα και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2467351154 και 2467351155 (κ. Θ. Ρότσικας – κ. Ν. Σπανίδης).
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-
Τμήμα  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ