"


Απόφαση του Δήμου Καστοριάς για την "Ανθοκομική Έκθεση"

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 16 Απριλίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 120/19 Κανονιστική Απόφαση:


«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 95/18 Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς Ανθοκομική Έκθεση στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή», η οποία έχει ως εξής:

Αποφασίζει     ομόφωνα

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 95/18 Κανονιστική Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: “Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της υπαίθριας αγοράς “Ανθοκομική Έκθεση” στην περιοχή Χλόη – Φουντουκλή” στα άρθρα 4 και 7, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής.

Άρθρο 4

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι:

    άνθη – φυτά
    χαλβάδες, λουκουμάδες, ζαχαρώδη είδη, ξηροί καρποί, κ.τ.λ.
    είδη κηπουρικής (εργαλεία, κτλ) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες, κ.τ.λ.)
    βιβλία
    παιχνίδια και
    τυποποιημένα τρόφιμα

Άρθρο 7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Οι προς διάθεση χώροι είναι: τριάντα εννέα (39) διαστάσεων 3 X 2,5 μ από τις οποίες:

    είκοσι (20) για άνθη – φυτά
    πέντε (5) για πώληση λουκουμάδων, χαλβάδων, ζαχαρωδών ειδών, ξηρών καρπών, κ.τ.λ.
    πέντε (5) για είδη κηπουρικής (εργαλεία, κ.τ.λ.) και είδη κήπου (τραπέζια, καρέκλες, κ.τ.λ.)
    δύο (2) για πώληση βιβλίων
    δύο (2) για πώληση παιχνιδιών και
    πέντε (5) για πώληση τυποποιημένων τροφίμων (μανιτάρια, μέλι, κ.ά.)

Ο καθένας από τους δικαιούχους μπορεί να δηλώσει κατόπιν αιτήσεώς του τον ακριβή αριθμό των χώρων που επιθυμεί και που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις (3) συνεχόμενες θέσεις.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
Ιωάννης Τόμου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ