"


Απόφαση του Δ.Σ. Καστοριάς σχετικά με την εμποροπανήγυρη Δισπηλιού

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 16 Απριλίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 121/19 Κανονιστική Απόφαση:


Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 18/18 Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού του Δήμου Καστοριάς» η οποία έχει ως εξής:

Αποφασίζει ομόφωνα

Τροποποιεί την υπ’ αριθ. 18/18 Κανονιστική Απόφαση Δ.Σ. με θέμα: “Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης της Τοπικής Κοινότητας Δισπηλιού του Δήμου Καστοριάς” στα άρθρα 3 και 7, του Κανονισμού, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

Άρθρο 3

ΓΕΝΙΚΑ

Η θρησκευτική εμποροπανήγυρη θα διαρκεί τρεις (3) συναπτές ημέρες, η ημερολογιακή διάρκεια των οποίων θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Άρθρο 7

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Οι προς διάθεση χώροι  είναι:

    Εκατόν εννέα (109) διαστάσεων 3×3,5μ από τις οποίες:
    πέντε (5) για πώληση ανθέων – φυτών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων
    δύο (2) για πώληση δερμάτινων και γούνινων προϊόντων
    μία (1) για πώληση ειδών κηπουρικής
    μία (1) για πώληση μικροεργαλείων
    δύο (2) για πώληση ειδών λαϊκής τέχνης
    δύο (2) για πώληση παγωτού
    δύο(2) για πώληση ξηρών καρπών και νωπών και αποξηραμένων φρούτων
    δύο(2) για πώληση παραδοσιακών προϊόντων και γλυκών
    μία (1) για πώληση εκκλησιαστικών ειδών
    επτά (7) χώροι για πώληση λουκουμάδων – χαλβάδων
    δύο (2) θέσεις για καντίνες
    ογδόντα δύο (82) για λοιπά βιομηχανικά είδη
    δώδεκα (12) για επιχειρήσεις εστίασης 150τμ έκαστος περίπου,
    χώρος για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών (λούνα πάρκ κ.α.)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
Ιωάννης Τόμου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ