"


Δήμος Καστοριάς για τα κατακόρυφα μέσα σήμανσης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 16 Απριλίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 119/19 Κανονιστική Απόφαση: «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων


σήμανσης για ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ.Κ. Καστοριάς», η οποία έχει ως εξής:

Αποφασίζει ομόφωνα

Εκδίδει Κανονιστική Απόφαση για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης ρύθμισης κυκλοφορίας στις συμβολές της Λεωφόρου  Γουναράδων – με Λεωφόρο Κωπηλατών και Λεωφόρο Κωπηλατών με οδό Οδυσσέα Ελύτη της Δ. Κ. Καστοριάς.

Συγκεκριμένα: θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας Ρ-40 (απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση), οι οποίες θα συνοδεύονται από δύο (2) πινακίδες Πρ-4α (αρχή ισχύος πινακίδας Ρ-40) και από δύο (2) πινακίδες Πρ-4γ (τέλος ισχύος πινακίδας Ρ-40),  με σκοπό να πληροφορούν όσους χρησιμοποιούν τις παραπάνω Λεωφόρους, για τις ειδικές υποχρεώσεις, περιορισμούς ή απαγορεύσεις, προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
Ιωάννης Τόμου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ