"


Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις (έτος 2019)

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ.41832/3007/08-03-2019 έγγραφο της ΔΑΟΚ Καστοριάς, ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την απόκτηση άδειας φύτευσης για οινοποιήσιμες


ποικιλίες αμπέλου, ότι άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή κατάθεσης αίτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διεύθυνση είναι http://e-services.minagric.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ έως 27 Μαρτίου 2019.

Στην αίτηση θα πρέπει να δηλώνεται η έκταση και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου, για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας , η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.

Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου εκάστου έτους σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Καστοριάς, 1ος όροφος, γραφείο 8 και 13, στα τηλέφωνα 24673-50254-245 (κα. Δημητρακοπούλου Ζαφειρία - κ. Μοσχάκης Παναγιώτης)

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ