1η τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης για υποβολή αιτήσεων προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων»

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ: 38984/223/05-03-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σας ενημερώνουμε για την 1η Τροποποίηση της 1ης Πρόσκλησης


για υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 (ΑΔΑ: ΨΙΙΙ4653ΠΓ-ΕΨ9).

Δείτε την 1η τροποποίηση της 1ης πρόσκλησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.kastoria.gov.gr/wp-content/uploads/2019/03/1%CE%97-%CE%A4%CE%A1%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%97%CE%A3%CE%97.pdf


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ