"


ΕΛ.Γ.Α.: Κοινοποίηση πορισμάτων εκτιμήσεων και επανεκτιμήσεων ζημιών

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες Εκτιμήσεων και Επανεκτιμήσεων Ζημιών


για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

    Τ.Κ. Πολυκάρπης: ΠΑΓΕΤΟΣ  της 08/04/2017 (ΠΙΝΑΚ. ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ)
    Τ.Κ. Πολυκάρπης: ΠΑΓΕΤΟΣ της 23/04/2017 (ΠΙΝΑΚ. ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ)

    Τ.Κ. Μελισσοτόπου: ΧΑΛΑΖΙ της 23/07/2018
    Τ.Κ. Μελισσοτόπου: ΑΡΚΟΥΔΑ της 23/09/2018

    Τ.Κ. Λιθιάς: ΧΑΛΑΖΙ της 23/07/2018
    Τ.Κ. Λιθιάς: ΛΥΚΟΣ της 12/10/2018

    Τ.Κ. Μαυροχωρίου: ΠΑΓΕΤΟΣ  της 08/04/2017 (ΠΙΝΑΚ. ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ)
    Τ.Κ. Μαυροχωρίου: ΠΑΓΕΤΟΣ της 23/04/2017 (ΠΙΝΑΚ. ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ)
    Τ.Κ. Μαυροχωρίου: ΧΑΛΑΖΙ της 24/05/2017 (ΠΙΝΑΚ. ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗΣ)
    Τ.Κ. Μαυροχωρίου: ΧΑΛΑΖΙ της 31/05/2018
    Τ.Κ. Μαυροχωρίου: ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ της 26/06/2018
    Τ.Κ. Μαυροχωρίου: ΧΑΛΑΖΙ της 23/07/2018

Οι παραγωγοί μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία των ανταποκριτών προκειμένου να πληροφορηθούν σχετικά. Όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 25/03/2019. Τα πορίσματα επανεκτίμησης είναι οριστικά.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ