"


Μέτρα προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου λόγω κατάρρευσης διατηρητέου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς στις 26 Μαρτίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 64/19 Κανονιστική Απόφαση με θέμα: «Έκδοση Κανονιστικής Απόφασης για τη λήψη μέτρων προστασίας και


ρύθμισης κυκλοφορίας, σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος», η οποία έχει ως εξής :

Εκδίδει κανονιστική απόφαση για τη λήψη μέτρων προστασίας και ρύθμισης κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Χριστοπούλου στη Δ. Κ. Καστοριάς, λόγω κατάρρευσης διατηρητέου κτίσματος, και συγκεκριμένα:

    Αποκλείεται η κυκλοφορία οχημάτων επί της οδού Χριστοπούλου, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ηφαιστίωνος και μετά.

   Στο σημείο θα τοποθετηθούν δύο πινακίδες: Ρ-7 (Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα) και Ρ-50α (Υποχρεωτική κατεύθυνση πορείας με στροφή αριστερά), για την εκτροπή της κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Νίκης.

    Αποτρέπεται η είσοδος οχημάτων στην οδό Χριστοπούλου -που είναι μονόδρομος.

    Στη συμβολή της οδού Ολυμπιάδος με την οδό Χριστοπούλου θα τοποθετηθεί πινακίδα Ρ-28 (Απαγορεύεται η αριστερή στροφή).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
Ιωάννης Τόμου
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ