Δήμος Καστοριάς: Ομόφωνη η απόφαση περί διαπλάτυνσης και παραχώρησης στην Αστυνομική Διεύθυνση, τμήματος πεζοδρομίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 έλαβε ομόφωνα την 66/19 Απόφαση με θέμα: «Λήψη απόφασης διαπλάτυνσης και παραχώρησης στην Αστυνομική Διεύθυνση


Καστοριάς, τμήματος πεζοδρομίου επί της οδού Γράμμου 25», η οποία έχει ως εξής:

Αποφασίζει  ομόφωνα

Να διαπλατυνθεί και να παραχωρηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, τμήμα πεζοδρομίου, επί της οδού Γράμμου 25.

Συγκεκριμένα:

  •     Επί της οδού Γράμμου 25, στο ύψος και κατά μήκος του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς, θα γίνει διαπλάτυνση του πεζοδρομίου κατά 1,50 μ., σε βάρος του αποκλειστικού χώρου στάθμευσης των οχημάτων της Αστυνομικής Δ/νσης, χωρίς να επηρεάζεται το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας οχημάτων του δρόμου.

  •     Θα τοποθετηθούν κράσπεδα υποβαθμισμένα, ώστε να διευκολύνεται η είσοδος – έξοδος των οχημάτων της Αστυνομίας στο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου και θα διαμορφωθεί κατάλληλα το ρείθρο, ώστε να γίνεται ανεμπόδιστα η απορροή των όμβριων υδάτων.

  •     Τμήμα του διαπλατυμένου πεζοδρομίου, εμβαδού 2,5 τ.μ, που βρίσκεται δίπλα στην είσοδο του Αστυνομικού Μεγάρου, θα παραχωρηθεί κατά χρήση στην Αστυνομική Δ/νση Καστοριάς, για την τοποθέτηση του Φυλακίου Ασφαλείας.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς
Ιωάννης ΤόμουCreated and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ