"


500 θέσεις πρακτικής άσκησης από την Εθνική Τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα κατά το χρονικό διάστημα από 01.04.19 έως και 30.09.19 (εαρινό εξάμηνο) θα απασχολήσει για πρακτική άσκηση  500 σπουδαστές


(450 σε Μονάδες του Δικτύου και 50 σε Διευθύνσεις της Διοίκησης) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) των κάτωθι Τμημάτων:

    Λογιστικής – Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    Διοίκησης Επιχειρήσεων
    Διεθνούς Εμπορίου και Εμπορίας και Διαφήμισης (Μάρκετινγκ)


Να σημειωθεί πως στην ανακοίνωση δεν γίνεται λόγος για αμειβόμενες ή μη θέσεις, επομένως είναι κάτι που θα ξεκαθαριστεί με το να δηλώσεις ενδιαφέρον.

Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στα Καταστήματά ή στη  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού  της Τράπεζας και του Ομίλου στα τηλέφωνα 2103341322 – 2103342634.
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ