"


ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»


To Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας


σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) Ελλάδα και το Εθνικό Πανεπιστημίου Κιέβου - Ταράς Σεβτσένκο - Σχολή Ψυχολογίας (National University of Kyiv - Taras Shevchenko, Ουκρανία, ανακοινώνει την προκήρυξη για 3η συνεχή χρονιά του εγκεκριμένου Διεθνούς Διιδρυματικού-Διατμηματικού κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) (ΦEK 4169 τ.β./ 21 Σεπτεμβρίου 2018) με τίτλο:

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

«Education Management» M.Sc. MANEDU

Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι AEI (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» και με αγγλικό τίτλο «M.Sc. in Education Management» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Εθνικό Πανεπιστήμιο Κιέβου - Ταράς Σεβτσένκο (Kyiv - Taras Shevchenko), Ουκρανία και σύμφωνα με σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4485/2017 .

Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση της Εκπαίδευσης (Π.Μ.Σ.- Δ-Ε/ M.Sc. ΜANEDU) θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά στην Κοζάνη και στα Γρεβενά με τρία Τμήματα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 :

    Α΄ Τμήμα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.

    Β΄ Τμήμα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.

    Γ΄ Τμήμα στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά.

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. –Δ.Ε. ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 σε σαράντα (40) φοιτητές σε κάθε ένα τμήμα.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων σε ένα από τα δύο τμήματα, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ενιαία, συνολικά για όλους τους υποψηφίους. Τα μαθήματα δε, θα διεξαχθούν στην πόλη του Τμήματος που επέλεξαν οι περισσότεροι υποψήφιοι.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα διεξάγονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Οι παραδόσεις όλων των μαθημάτων θα γίνονται κανονικά κάθε Παρασκευή απόγευμα (16.00 έως 22.00) και Σάββατο ( 09.00 έως 15.00 ) καθώς και επιπλέον την Κυριακή ( 09.00 έως 15.00 ) μόνο όταν διδάσκουν οι αλλοδαποί καθηγητές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα άνετης παρακολούθησης του Π.Μ.Σ.- Δ-Ε/ M.Sc. ΜANEDU. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του TEI Δυτικής Μακεδονίας.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000 ευρώ συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τρεις (3) δόσεις: πρώτη δόση 1.000 ευρώ ως προαπαιτούμενη για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο σπουδών και δύο δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μία με την έναρξη του δευτέρου και τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά έως στις 4-2-2019 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (ΠΜΣ-ΔΕ) στην Καστοριά Τ.Κ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς ή στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης 50100 .

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να στείλουν ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά στην Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» (M.Sc. MANEDU), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά Τ.Κ. 52100 Περιοχή Φούρκα Καστοριάς ή στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 50100.

Πληροφορίες
: Στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών σπουδών M.Sc. MANEDU του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά τηλ.: 2467087181,
Φαξ 2467087063 (Κωνσταντία Δαρβίδου,
e.mail: darvidou@kastoria.teiwm.gr,
κινητό 6997111771 και ώρες 9.00 έως 12.00
και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΤΕΙ–ΔΜ: http://www.teiwm.gr/ και http://kastoria.teiwm.gr/manedu/
Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
Δρ. Στέργιος Γκανάτσιος
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ