"


Αναδεικνύεται ο αρχαιολογικός χώρος στο Καστρί Γρεβενών με Προγραμματική σύμβαση


Την προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης, προϋπολογισμού 50.000€, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης


Δυτικής Μακεδονίας κ. Θ. Καρυπίδης, με την οποία η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών. Αρχαιολογική έρευνα στην Αρχαία Ακρόπολη, αρχιτεκτονικά και οικοδομικά κατάλοιπα και καταγραφή των ευρημάτων».

Το ερευνητικό έργο θα αναλάβει ομάδα αρχαιολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσα από το οποίο θα γίνει μελέτη των λειψάνων των αρχαίων οικοδομημάτων στην αρχαία ακρόπολη στο Καστρί Γρεβενών, προκειμένου να διαφυλαχθούν και να αναδειχθούν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του πολιτισμού των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Πίνδου.

Η χρηματοδότηση της προγραμματικής σύμβασης θα γίνει από πιστώσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του οικονομικού έτους 2018 και συγκεκριμένα από τον Κωδικό ΚΑΕ 073.9769 Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

Διευκρινίζεται σχετικά ότι στόχος δεν είναι η απλή αποκάλυψη των αρχαίων οικοδομικών λειψάνων της αρχαίας ακρόπολης στο Καστρί, αλλά η σε βάθος διερεύνηση του πολιτισμού και της πολιτικής σημασίας της ακρόπολης στο Καστρί στο πλαίσιο του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας. Το ΑΠΘ θα συνεχίσει την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του στο Καστρί με την έρευνα του θέματος της αρχαίας ακρόπολης και την άσκηση των φοιτητών αρχαιολογίας.

Θα υπάρξει ανάπτυξη στην περιοχή με την ανασκαφή με την απασχόληση εργατών και άλλων ειδικευμένων εργαζομένων ενώ μακροπρόθεσμα δημιουργείται χώρος πολιτιστικής δραστηριότητας (θέσεις εργασίας, κ.λπ.).

Απώτερος σκοπός και αναμενόμενα αποτελέσματα είναι, μετά από τη σε βάθος διερεύνηση,

1.Η πλήρης διευκρίνιση και αποτύπωση του τείχους της αρχαίας ακρόπολης με τις σχετικές πύλες και τα άλλα ανοίγματα-δρόμους καθώς και τις άλλες ιδιομορφίες της.

2.Αναμένεται να διευκρινιστεί η σχέση της δωρικής στοάς με το τείχος.

3.Αναμένεται να διευκρινιστεί η σχέση του ναού με το τείχος στη νότια και δυτική πλευρά του.

4.Θα επιδιωχθεί να γίνει σαφής η μορφή του τείχους στο υψηλότερο σημείο του υψώματος Καστρί.

5.Να επιβεβαιωθούν οι σχετικές χρονολογήσεις.

6.Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας στο τέλος της περιόδου για την σημασία της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή της ανατολικής Πίνδου (=δυτικά όρια της αρχαίας Μακεδονίας) με κεντρικό ζήτημα την αρχαία ακρόπολη στο Καστρί.

Η συνολική διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμβάσεως ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της.

Πηγή: kozan.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ