"


Παγωμένο ένα τμήμα της λίμνης Πολυφύτου, κοντά στη γέφυρα Ρυμνίου


Λόγω του παγετού που επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην περιοχή, πάγωσε ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της λίμνης Πολυφύτου

κοντά στη γέφυρα Ρυμνίου, στα στάσιμα νερά του ορμίσκου αριστερά του αναχώματος, στο χώρο της πλωτής εξέδρας.



Πηγή: mikrovalto.gr




Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ