"


38 ΑΕΙ γίνονται 23 σε μόνο 18 μήνες


Μέσα σε 18 μήνες ο υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου, μέσω των Επιτροπών που ο ίδιος συγκρότησε , πέτυχε τη “δρομολόγηση” μείωσης του αριθμού  των ΑΕΙ από 38 σε 23.


Ειδικότερα ο νέος χάρτης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Το “χορό” των συγχωνεύσεων άνοιξαν το ΤΕΙ Αθήνας και το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ τα οποία εξελίχθηκαν σε ένα Ιδρυμα , το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ: Το ΤΕΙ Ηπείρου ενοποιήθηκε με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ: Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ενοποιήθηκε με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: Το ΤΕΙ Θεσσαλίας ενοποιείται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ΤΕΙ Λαμίας+ ΤΕΙ Χαλκίδας) ενοποιείται με το ΕΚΠΑ και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

ΑΣΠΑΙΤΕ: Η ΑΣΠΑΙΤΕ ενοποιείται με το Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Τελευταία ο υπουργός Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου, ζήτησε από τον Σύλλογο μελών ΔΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ να καταθέσει τις προτάσεις του για τη συγχώνευση της ΑΣΠΑΙΤΕ με το Παν. Πειραιά. Αν και οι συζητήσεις στην Επιτροπή “Γαβρόγλου” για τη συγχώνευση της ΑΣΠΑΙΤΕ με το Πανεπιστήμιο γίνονται σε καλό κλίμα, υπάρχουν “αγκάθια” ως προς τη τελική συμφωνία ανάμεσα στα δύο Ιδρύματα.

ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: Το ΤΕΙ Πελοποννήσου συγχωνεύεται με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Ηδη η Επιτροπή “Γαβρόγλου” παρέδωσε στον υπουργό  Παιδείας το πόρισμα (Δείτε εδώ το πόρισμα) και αναμένεται το Σχεδίο Νόμου

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Οι συζητήσεις που ξεκίνησαν για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας “σκόνταψε”, με αποτέλεσμα ο υπουργός Παιδείας να ζητήσει από τις Συγκλήτους των δύο Ιδρυμάτων τις προτάσεις τους ως προς τις διαφωνίες. Οι προτάσεις κατατέθηκαν στον κ. Κ. Γαβρόγλου στα τέλη Νοεμβρίου. Από τότε οι διοικήσεις των δύο ΑΕΙ δεν έχουν κανένα νέο από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας.

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Με προβλήματα ξεκίνησαν οι συζητήσεις στην Επιτροπή “Γαβρόγλου” για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΤΕΙ Πάτρας) με το Πανεπιστήμιο Πάτρας (Διαβάστε εδώ).

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ-Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Οι ενοποίηση των τριών ΤΕΙ με το Διεθνές Πανεπιστήμιο προχωρά κανονικά. Μέσα στον Φεβρουάριο ψηφίζεται το Σχέδιο Νόμου στη Βουλή.

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ: Η συγχώνευση  ΤΕΙ Κρήτης με άλλο ΑΕΙ βρίσκεται στη διαδικασία διερεύνησης από την Επιτροπή “Γαβρόγλου”

ΑΔΙΠ: Ακατάλληλος ο τρόπος με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη  των ΤΕΙ  στα Πανεπιστήμια

Η ΑΔΙΠ , με τη νέα ετήσια έκθεση , θεωρεί ακατάλληλο τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η ένταξη αυτή, κατά την άποψη της ΑΔΙΠ θα έπρεπε να γίνει μετά από αξιολόγηση του συνόλου των δομικών στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών:

    της φυσιογνωμίας και του σκοπού τους,
    του γνωστικού τους αντικειμένου και της διάρθρωσής τους σε μαθήματα,
    του διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού και των σχετικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Και μόνον από το γεγονός, υπογραμμίζει η ΑΔΙΠ,  ότι μεταφέρονται σε άλλο τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επηρεάζει τη φυσιογνωμία τους, που,  αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο τους.

Η αξιολόγηση αυτή, σημειώνει η ΑΔΙΠ,  θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κάθε επιστημονική περιοχή, υπό την εποπτεία και οργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Ειδικότερα, το Συμβούλιο της ΑΔΙΠ σε ειδική συνεδρίασή του καθόρισε τις προϋποθέσεις, οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμοστούν για τις σχεδιαζόμενες μεταβολές στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης για τη μετεξέλιξη, συνένωση ή απορρόφηση μεταξύ Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ως εξής:

1. Η ΑΔΙΠ επεσήμανε την αναγκαιότητα εκπόνησης επιστημονικής μελέτης για τις ακαδημαϊκές, οικονομικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με τη μεταβολή αυτή. Αντικείμενο της μελέτης θα έπρεπε να είναι:

    Η εξέταση της διατήρησης και αναβάθμισης του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και αποστολή του.
    Η διερεύνηση της αναγκαιότητας επέκτασης του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τη δημιουργία νέων Πανεπιστημίων και σε ποιες επιστημονικές περιοχές ή γνωστικά αντικείμενα.
    Ο καθορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας και των περιφερειών της σε συνάρτηση με την παραγόμενη επιστημονική γνώση από τα ΑΕΙ της χώρας
    Η εξέταση της υφιστάμενης ακαδημαϊκής συγκρότησης των ΑΕΙ και αν τα υφιστάμενα προγράμματα σπουδών καλύπτουν το εύρος και βάθος των διεθνώς αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοχών και γνωστικών αντικειμένων.
    Η εξέταση της βιωσιμότητας των υφισταμένων προγραμμάτων σπουδών σε φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και υποδομές.
    Η εξέταση ενδεχόμενης υπερπροσφοράς κάποιων επιστημονικών αντικειμένων που δεν δικαιολογούνται από τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας.
    Η διερεύνηση κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας με τα ακαδημαϊκά και τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτούν οι απόφοιτοι από τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών.

2. Επιπλέον η Αρχή επεσήμανε ότι από τη διαδικασία των αξιολογήσεων, αναδείχτηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία όλων των ΑΕΙ. Τα συμπεράσματα από τις αξιολογήσεις (απασχόληση, παραγωγή πτυχιούχων σε επιστημονικούς κλάδους, επιδόσεις κ.λπ.) θα έπρεπε να αποτελέσουν δεδομένα για τη συγκεκριμένη μελέτη, η οποία, ασφαλώς, θα έπρεπε να προηγηθεί της ψήφισης του νομοθετήματος για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

3. Η ΑΔΙΠ θεωρεί ακατάλληλο τον τρόπο με τον οποίο αποφασίζεται η ένταξη υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών των Ιδρυμάτων του Τεχνολογικού Τομέα σε Ιδρύματα του Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η ένταξη αυτή θα έπρεπε να γίνει μετά από αξιολόγηση του συνόλου των δομικών στοιχείων των προγραμμάτων σπουδών: της φυσιογνωμίας και του σκοπού τους, του γνωστικού τους αντικειμένου και της διάρθρωσής τους σε μαθήματα, του διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού και των σχετικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Και μόνον από το γεγονός ότι μεταφέρονται σε άλλο τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, επηρεάζει τη φυσιογνωμία τους, που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο τους. Η αξιολόγηση αυτή θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την κάθε επιστημονική περιοχή, υπό την εποπτεία και οργάνωση της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Πηγή: esos.gr
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ