Το νέο ΔΣ του Συλλόγου Πολυτέκνων Καστοριάς

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολυτέκνων Καστοριάς, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 06.05.2018,
η σύνθεση του οποίου έχει ως ακολούθως :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Γεώργιος Γκίτσος,  Δικηγόρος – Εκπαιδευτικός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
Γεώργιος Βλιώρας, Γουνοποιός


ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  :  
Θωμαή Κυριαζοπούλου, υπάλληλος Νοσοκομείου Καστοριάς


ΤΑΜΙΑΣ  :   
Δημήτριος Αβραμίδης,  συνταξιούχος αστυνομικός


ΜΕΛΟΣ  :   
Παναγιώτης Παπαδόπουλος, συνταξιούχος δημ. υπάλληλος


ΜΕΛΟΣ :   Χρήστος Βλάχος, υπάλληλος Νοσοκομείου Καστοριάς


ΜΕΛΟΣ :   Κωνσταντίνος Ανδρεάδης, συνταξιούχος ΙΚΑΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Η ΓΕΝΙΚΗ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΘΩΜΑΗ ΚΥΡΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ