"


Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Καλή Βρύση-Μονόπυλο», προϋπ. 130.000,00€ από την Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Καστοριάς

Την έγκριση του τρόπου  δημοπράτησης του  έργου: 

«Συντήρηση Οδικού Δικτύου Καλή Βρύση – Μονόπυλο», ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του, στις 05 Σεπτεμβρίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν εισήγησης της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 130.000,00 € με Φ.Π.Α.,  που θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων  2023 της Π. Ε. Καστοριάς,    με ανοιχτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης

Με το έργο θα εκτελεστούν όλες οι απαραίτητες εργασίες (ανακατασκευή οδοστρωσίας, αμμοχαλικόστρωση αγροτικής οδού 2 χλμ., καθαρισμός τάφρων-διαμόρφωση γαιών, κατασκευή κιβωτοειδών) που θα βελτιώσουν το οδικό δίκτυο που συνδέει τους οικισμούς της Καλή Βρύσης  και το Μονόπυλο, συνολικού μήκους περ. 10 χλμ.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ