"


2ο Εργαστήριο Παραδοσιακής Δόμησης στα Κορέστεια από την Π.Ε. Καστοριάς (08 - 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ)


Πρόσκληση Συμμετοχής

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Απευθύνεται :

Σε φοιτητές και νέους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Πολιτικούς Μηχανικούς, Τοπογράφους Μηχανικούς, Αρχαιολόγους, Συντηρητές έργων τέχνης, Οικοδόμους, Τεχνίτες πλίνθων, κ.α.

Περιλαμβάνεται διαμονή και διατροφή των συμμετεχόντων.

Δήλωση συμμετοχής έως 07/09/23 στις 13:00,  στο τηλέφωνο 2467350200 & στο email: info.kastoria@pdm.gov.gr

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ