"


Οικονομική Ενίσχυση των Σωματείων Α' και Β' κατηγορίας της ΕΠΣ Καστοριάς.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ με απόφαση της στην συνεδρίαση

αποφ. 29-17/06/2023, αποφάσισε  όπως επιχορηγήσει όλα τα σωματεία των πρωταθλημάτων της Α΄ και Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας με το ποσό των 400 Ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων της εγγραφής στο μητρώο καθώς και την τροποποίηση των καταστατικών τους.

Για τον λόγο αυτό καλούνται  όλα τα σωματεία από την Δευτέρα 17/07/2023 να προσέρχονται   και να καταθέσουν στην Γραμματεία της Ένωσης Γραμμάτιο Είσπραξης  και τον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου ώστε να γίνει η  εκταμίευση.


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ