"
ο Θωμάς Μάνος στις εργασίες εκτέλεσης του έργου Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στο τμήμα της εθνικής οδού Δισπηλιό-Καστοριά.

Επίσκεψη του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη στις εργασίες εκτέλεσης

του έργου της Έδρας με τίτλο: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας ΠΕ Καστοριάς» και προϋπολογισμό 3,8 εκ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Παρόντες ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Θωμάς Μάνος, ο Προϊστάμενος του τμήματος Εκτέλεσης Συγκοινωνιακών Έργων Έδρας και Επιβλέπων του έργου Αθανάσιος Βούρας και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε» Ηρακλής Αποστολίδης.
Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στο τμήμα της εθνικής οδού Δισπηλιό-Καστοριά αφορούν κατασκευή αντιολισθητικής ασφάλτου ειδικού τύπου, διαγράμμιση της οδού, κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων, οριοδεικτών και έργα πρασίνου για την βελτίωση της ορατότητας.

Η Περιφερειακή Αρχή αναβαθμίζει το ενδοπεριφερειακό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας, έχοντας ως άμεση προτεραιότητα την ασφαλή μετακίνηση 


 


Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ