"


Συνολικές παρεμβάσεις στα δίκτυα υδροδότησης του Δήμου Νεστορίου

Υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Νεστορίου κ. Χρήστου Γκοσλιόπουλου

και της αναδόχου εταιρίας «Τζαφέρης, κατασκευαστική Ο.Ε.»,  η σύμβαση του έργου ‘Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του δικτύου του Δήμου Νεστορίου’, αρχικού προϋπολογισμού  1.554,400 ευρώ.

Με το έργο αυτό, το οποίο είναι εντεταγμένο στο πρόγραμμα ‘Αν. Τρίτσης’, θα συντηρηθούν, οικοδομικά και υδραυλικά, οι δεξαμενές, όλων ανεξαιρέτως των οικισμών του Δήμου Νεστορίου (48 σημεία επέμβασης), θα αντικατασταθεί το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της νέας Κοτύλης και θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή στην Αγία Άννα προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της υψηλής της ζώνης και να υδροδοτήσει την ιερά μονή Ταξιαρχών Τσούκας. 

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος,”με το έργο αυτό καλύπτονται ανάγκες των οικισμών, βελτιώνονται οι υποδομές των συστημάτων ύδρευσης, εξασφαλίζεται περαιτέρω επάρκεια νερού, εξοικονομείται ενέργεια, αυξάνεται η ασφάλεια του δικτύου, και βελτιώνεται  η ζωή των κατοίκων”.

Created and Support by Byte1 | Copyright © 2018 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΝΤΡΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ